Podziękowania

Szanowni Państwo

W imieniu własnym oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pana Andrzeja Kuty uprzejmie prosimy o przyjecie podziękowań i wyrazów wdzięczności za uczestnictwo w obchodach XVI Diecezjalnego Święta Chleba.

Dziękujemy Wszystkim za okazaną sympatię do uroczystości oraz przekazane przez piekarzy i cukierników swoje wyroby dla mieszkańców Brzeska i okolic.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, a także wspólne świętowanie kolejnych równie udanych uroczystości.

Z braterskimi pozdrowieniami

Starszy Cechu                                    Prezes Izby Rzemieślniczej
Kazimierz Kural                                                          Andrzej Kuta