Szkolenie z zakresu JPK VAT oraz PDOF

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza podatników i płatników powiatu brzeskiego na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmować:

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok oraz omówienie tematyki związanej z przygotowaniem i przekazywaniem urzędom skarbowym rocznych obliczeń podatków od osób fizycznych (z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku).

CZĘŚĆ DRUGA:

Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT.

  1. Cel i korzyści ze składania JPK.

  2. Struktury JPK.

  3. Zasady generowania i wysyłania pliku JPK_VAT.

  4. Podpis pliku JPK_VAT za pomocą płatnego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

  5. Dedykowana do wysyłania plików JPK_VAT aplikacja Klient JPK 2.0

  6. Prezentacja strony www.jpk.mf.gov.pl.

  7. Sankcje za niezłożenie w terminie JPK.

 

Szkolenie odbędzie się w  dniu  28 grudnia 2017 r.  (czwartek) o godz. 13:00
w   siedzibie   Cechu   Rzemieślników  oraz   Małych   i    Średnich   Przedsiębiorców
w Brzesku, przy ul. Ogrodowej 3, 32-800 Brzesko.

 

Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Brzesku.