Władze Cechu

Poniżej zaprezentowano obecny skład władz Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku.

Eugeniusz Kopacz
Podstarszy Cechu

Kazimierz Kural
Starszy Cechu

Ludwik Cyga
Podstarszy Cechu

Marek Pukal – Sekretarz Zarządu
Wiesław Pukal – Sekretarz Zarządu
Wiesław Chmielarz – Członek Zarządu
Andrzej Grzelak – Członek Zarządu
Edward Mach – Zastępca Członka Zarządu
Michał Mrówka – Zastępca Członka Zarządu
Henryk Strąk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mieczysław Jesionka – Zastępca Przewodniczącego
Marek Kuczek – Sekretarz
Andrzej Święch – Członek Komisji
Helena Winiarska – Członek Komisji
Józef Kożuch – Przewodniczący Sądu Cechowego
Andrzej Kraj – Członek Sądu Cechowego